reklamne in opozorilne table

Od zamisli do realizacije.

Grafično oblikujemo ali popravimo preldoge, jih dodelamo in realiziramo reklamni ali oporozilni napis oziroma grafiko.


Omogočamo dotisk na table velikih formatov, poleg tega pa Vam še lahko uredimo železno konstrukcijo.

.

OKOLJU IN ŽIVALIM PRIJAZNO PODJETJE

A-Li grafika Aleš Žičkar, s.p., +386 41 86 59 36, +386 51 26 56 22   aleszickar@gmail.com